Zastosowanie przepływomierza do wody w zakładach przemysłowych

Zastosowanie przepływomierza do wody w zakładach przemysłowych

25 sierpnia, 2021 0 przez Jula

Przepływomierz do wody jest ważnym urządzeniem służącym do wykonywania pomiarów przepływu cieczy oraz określającym strumień objętościowy, lub masowy medium przepływającego przez rurociąg, lub kanał. Podstawowy podział przepływomierzy obejmuje trzy rodzaje, które opierają się o oddziaływanie mechaniczne, zjawiska falowe i oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Poniżej opisujemy bliżej rodzaje przepływomierzy do wody i ich zastosowania.

Zastosowanie przepływomierzy elektromagnetycznych

W różnych gałęziach przemysłu jednym z rodzajów wykorzystywanych przepływomierzy do wody są te elektromagnetyczne, które stosuje się w instalacjach wodno-ściekowych do wykonywania pomiarów cieczy przepływających przez hermetyczne rurociągi. Dzięki nim można kontrolować też przepływ olejów i cieczy technologicznych, tak powszechnie używanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy też petrochemicznym. Ponieważ nie posiadają one żadnych elementów ruchomych, to są bardzo dobrymi wskaźnikami przepływu cieczy będącymi nośnikami elementów stałych, takich jak np. ścieki i inne mieszaniny. Pomimo tego, że często nazywa się je ściekomierzami, to ich wysoka dokładność pomiarowa, szeroki zakres średnicowy oraz bogata gama wykładzin sprawia, że nadają się one doskonale dla innych zastosowań.

Przepływomierze ultradźwiękowe

Dzięki przepływomierzom ultradźwiękowym możliwe jest dokonywanie pomiaru przepływu cieczy jednorodnych, pozwalających na przejście wiązki ultradźwiękowej. Gdy ultradźwięki dwukrotnie przemieszczają się przez rurę, to wówczas czujniki montowane są w kształcie litery V. Jeśli natomiast ultradźwięki przechodzą przez rurę czterokrotnie to, wówczas przyjmują one kształt litery W. Ostatnią opcją jest jednorazowy przepływ ultradźwięków przez rurę i wtedy czujniki mają kształt litery Z. Aby zbadać to, jaki sposób montażu czujnika będzie najwłaściwszy, należy wziąć pod uwagę charakterystykę danej rury i cieczy. W czasie działania przepływomierza sygnały emitowane oraz odbierane przez czujnik są wzmocnione przepływającą dwustronnie wiązką wielokrotną. Co warto podkreślić, urządzenia te zapewniają bardzo precyzyjny pomiar.

Przepływomierze masowe

Innym rodzajem przepływomierzy są te nazywane masowymi. Cechują się one możliwością wykonania dokładnego pomiaru masy, objętości, gęstości oraz temperatury danej cieczy. Ponieważ tworzone są one w znacznym zakresie średnic, to przez to możliwe jest stosunkowo proste dobranie urządzenia do konkretnej aplikacji. Ich działanie opiera się na zasadzie zjawiska Coriolisa, a znajdują one zastosowanie w przemyśle naftowym, papierniczym i wielu innych.

Praktyczne zastosowanie przepływomierzy w przemyśle

To dzięki nim możemy np. sprawdzić wydajność pomp, czy też wykryć zawczasu wyciek. Szczególnie ta druga kwestia może być istotna, gdyż w wielu branżach, takie zjawisko jest niezwykle niebezpieczne. Doprowadzić może ono do bardzo przykrych konsekwencji pod względem bezpieczeństwa oraz spadku wydajności produkcyjnej.